מעגל- הגדרות ומונחים

מעגל, מיתר, רדיוס קוטרהגדרה מעגל - כל נקודות המישור שמרחקיהן מנקודה קבועה שווים זה לזה. הנקודה הקבועה נקראת מרכז המעגל.
הערה: מרכז המעגל הוא לא חלק מהמעגל.

הגדרה רדיוס המעגל - קטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה על המעגל.

הגדרה מיתר - קטע המחבר שתי נקודות על המעגל.


הגדרה קוטר המעגל - מיתר העובר דרך מרכז המעגל.

הגדרה קשת המעגל - חלק מהמעגל המוגבל על ידי שתי נקודות.

שימו לב: כל שתי נקודות מגדירות שתי קשתות.


היקף המעגל - הוא אורך המעגל p = 2 * π * r
כאשר:
p - היקף המעגל
r - רדיוס המעגל
π - קבוע שווה בקירוב ל- 3.14

עיגול - השטח הכלוא בתוך המעגל

שטח העיגול : S = π * r * rאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה